Productiebos

Een stukje Wikipedia:

“Onder een productiebos wordt in de bosbouw een bos bedoeld dat beheerd wordt met een productiedoelstelling; de bomen groeien totdat ze bijvoorbeeld geschikt zijn voor de papierfabricage of de meubelindustrie. De ecologische waarde van het bos hieraan ondergeschikt.

Productiebossen kenmerken zich door een strakke ordening, de bomen staan in rijen, vaak dicht op elkaar. De structuur is zodanig kunstmatig, dat sommigen spreken van hout-akker. Veel Belgische en Nederlandse bossen zijn als productiebos aangelegd, zoals in Drenthe. In de loop van de tijd is het minder lucratief geworden deze bossen te beheren. Ze worden door selectieve houtkap aangepast zodat ze meer natuurwaarde krijgen. Deze van oorsprong productiebossen zijn vaak nog wel, zij het met enige moeite, als zodanig te herkennen.”

Ik had misschien de aanhef anders kunnen beginnen, maar vind het onderwerp zo belangrijk, dat ik daar maar mee ben begonnen.

Ik ben Richard Dam, van Dam Grafische Afwerking en wil het deze keer even hebben over de productiebossen. Omdat de discussie in mijn beleving wel een beetje hoog op gaat lopen, met de invoering van die rare stickers op je brievenbus waarbij je aan moet geven of je wel de huis-aan-huis reclame post wilt ontvangen.

Ik ben het er helemaal mee eens dat we allemaal milieubewust bezig moeten zijn. En dat is de grafische industrie dan ook op dit gebied. Kijk zelf maar eens bij de betere drukkerijen, of zij voldoen aan de milieu voorwaarden. Als het goed is, staat daar dan ook bij hoe ze dat doen.

Om maar even mijn vorige onderwerp ‘het telefoonboek’ te noemen, welke voor 50% gemaakt wordt van oud papier. De rest uit afvalstoffen van de meubelindustrie en de productiebossen. Sommige reclamefolders bestaan vrijwel geheel uit gerecycled papier. Mochten er bomen gebruikt worden, dan worden er meerdere bomen voor geplant, waardoor die bossen juist groeien!

Ik ben van mening dat als we het milieu willen beschermen, we ook allemaal bewust aan het werk mogen blijven. En anders wel ‘worden’!

Voor de rest wens ik je weer een fijne werkdag toe en denk aan het milieu!

Hartelijke groet,
Richard Dam